Reisegarantifondet / RGF

GolfFerie er selvfølgelig medlem av Reisegarantifondet, som bl.a. innebærer følgende:

Formål: Sikre kunde
Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren. Kunden er etter loven sikret ved kjøp av pakkereiser dersom arrangøren har stilt garanti i Norge. Fondet betaler således tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved reiseavbrudd betales den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakketuren.

Vær oppmerksom på at dersom du har kjøpt en pakkelignende reise, eksempelvis at et byrå har skreddersydd en reise til deg, så er ikke det en pakkereise i lovens forstand, da den ikke er på forhånd tilrettelagt fra byråets side. Dette kan være vanskelig å forstå. Ta kontakt med selger/arrangør eller oss dersom du er i tvil.

Reisegarantifondet legger vekt på å betale kunden tilbake så snart det er praktisk mulig etter at tapet er dokumentert.

Se etter fondets logo:


Ved markedsføring av pakketurer skal markedsfører ifølge pakkereiselovens § 3-1 opplyse at garanti er stilt samt garantistillers navn skal framgå. Informasjon om at garanti er stilt, kan gis ved å bruke fondets logo eller tekst "Medlem i Reisegarantifondet" i tilknytning til arrangørens navn.

Dersom markedsføring skjer av utenlandsk arrangør som har dekning i annet lands garantiordning, skal det opplyses at garanti er stilt i vedkommende lands garantiordning, for eksempel "Medlem i det danske Rejsegarantifonden".

Økonomi
Arrangøren stiller lovbestemt garanti for sine forpliktelser etter pakkereiselovens garantibestemmelser. Garantiens størrelse avhenger av arrangørens omsetning i høysesongen. Dersom garantien skulle være utilstrekkelig kommer fondets egenkapital til anvendelse.

Erstatning til kunden
Det er to forhold som er avgjørende for fondets dekning av kundens tap ved konkurs og insolvens. For det første må kunden ha kjøpt en pakketur, deretter må arrangøren ha stilt garanti. Les mer om pakketurer på egen side og i loven. Liste over arrangører som har stilt garanti, framgår på egen side.

Nyheter
Gruppetur til Sør-Afrika 2015
15.09.2014
Ny runde med drømmegolf går til Sør-Afrika fra 11. til 27. mars 2015. 11 runder fordelt på 16 dager. Max. 32 deltakere.

Les mer >>

Reiseleder
15.09.2014
En liten presentasjon av vår faste reiseleder, Steinar Bjerke

Les mer >>
 
Besøksadresse: Løkkekroken 106, 1815 Askim | T: 69 88 33 70                        Design / CMS: Netnor